Projektowanie i planowanie
ścieżki kariery

EmCons wspomaga osoby, które są w różnych punktach swojej kariery. Pomagam wybrać optymalną ścieżkę kariery zawodowej w oparciu o indywidualne podejście do każdego i w zgodzie z jego umiejętnościami i kompetencjami.

Przygotowuję dedykowane rozwiązania dla każdego klienta wspierając go na każdym etapie kariery zawodowej.

Komunikatywność, profesjonalizm, zaangażowanie to coś co otrzymacie ode mnie. Natomiast nigdy nie dostaniecie gotowego szablonu na cokolwiek. Każdy z nas jest oryginałem i potrzebuje rozwiązań szytych na swoją miarę.

Zapewniam swoim klientom wiedzę, doświadczenie, skuteczność i pozytywną energię w działaniu.

Nigdy nie ustaję w szukaniu rozwiązań, wszak zawsze jest jakieś wyjście!

O mnie

Emil Kuc - Projektant Kariery. Posiada czternastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w większości w firmach farmaceutycznych. Wprowadził w struktury firm farmaceutycznych ponad 30 osób. Od trzech lat prowadzi własną firmę konsultingową, wspierającą w projektowaniuplanowaniu ścieżki kariery zawodowej. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Z sukcesami współtworzy dokumenty aplikacyjne i przygotowuje kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych. Jest komunikatywny i pozytywnie nastawiony do otaczającego go świata. Potrafi nawiązać i utrzymać relacje.  Zawsze szuka optymalnych rozwiązań, i co więcej, znajduje je!


 

Oferta

Skuteczne CV
i list motywacyjny

Rozmowa
kwalifikacyjna

Projektowanie Ścieżki Kariery Zawodowej

CV – skuteczne CV to podstawa. To furtka do rozmowy kwalifikacyjnej. Razem stwórzmy taki dokument aplikacyjny, który zaprowadzi nas prostą drogą na rozmowę kwalifikacyjną. Pomogą nam w tym zlecone przeze mnie zadania i udzielone konsultacje.

LM – to uzupełnienie CV. A skuteczny list pozwoli wyróżnić się z tłumu. Napisz go razem ze mną!

 

Dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej pozwoli pokazać  przyszłemu pracodawcy Wasze doświadczenie i umiejętności. Podpowiem Wam na co należy zwrócić szczególną uwagę i jak się do niej przygotować.

Obejmuje określenie etapu na jakim obecnie znajdujesz się w swoim życiu zawodowym i wyznaczenie kierunku, dokąd iść. Niezbędnymi elementami procesu jest wskazanie wszystkich zmian potrzebnych do realizacji celów i ciężka praca nad sobą.

Zawodowe „Ja”

Inne szkolenia

Znalezienie zawodowego siebie

Techniki sprzedaży

Tworzenie skutecznego modelu biznesowego

 1. Znalezienie zawodowego siebie. (Ja).
 2. Diagnoza indywidualnej sytuacji osoby pozostającej bez zatrudnienia.
 3. Pomoc w zakresie aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy.
 4. Jak skutecznie zdobyć i utrzymać pracę.

Techniki sprzedaży – od 2003 roku jestem aktywnym uczestnikiem rynku sprzedaży. Posiadam rozległe doświadczenie praktyczne i teoretyczne. Mogę szkolić indywidualnie lub grupę osób.

Tworzenie skutecznego modelu biznesowego – to pomoc dla osób planujących otworzyć własną firmę lub osób posiadających ją, a chcących skutecznie dokonać przebranżowienia. Szkolenie ma na celu stworzenie skutecznego modelu biznesowego w oparciu o sprawdzone metody efektywności finansowej przedsięwzięć. 

Outplacement

Jest to program polegający na udzieleniu pomocy oraz wsparcia zwalnianym pracownikom w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Czasem nazywany jest systemem łagodnych zwolnień. Program ten umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zdobycia nowego miejsca pracy. Outplacement służy również jako kompleksowy system wsparcia Państwa firmy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników.

Dobry pracodawca kojarzy się z atrakcyjnymi warunkami, dobrą płacą i przyjemną atmosferą. Budowanie relacji z efektywnym pracownikiem następuje od momentu zatrudnienia, wdrożenia. Jeśli musicie Państwo się z nim rozstać ze względu na nieprzewidziane okoliczności lub cięcia, powinniście Państwo zdecydować się na outplacement. Najlepsi pracodawcy troszczą się o wykwalifikowanych pracowników, łagodzą skutki swej decyzji i przygotowują ich na zmiany. Podejmują działania wspierające pracowników i angażują, żeby w jak najmniejszym stopniu odczuli oni stratę. Outplacement jest dla pracownika bezpłatny.

 

Outplacement
indywidualny

Outplacement
grupowy

Outplacement
mieszany

Realizuję go w sytuacjach pojedynczych zwolnień lub małych grup pracowników. Osoba, która została objęta takim programem otrzymuje do dyspozycji certyfikowanego Projektanta Kariery. Pozwala to na zindywidualizowanie potrzeb pracownika oraz dużą skuteczność w znalezieniu nowego miejsca pracy. Czas, jaki potrzebny jest na taką współpracę również jest dostosowywany do osoby oraz ewentualnie zależny od Państwa budżetu. Jego celem jest wsparcie pracowników objętych projektem w poszukiwaniu nowych możliwości rozwijania kariery zawodowej oraz kształtowanie umiejętności, pozwalających na realizację planów zawodowych. Działania outplacementowe to m.in.:

 • określenie mocnych i słabych stron, celów, motywacji,
 • określenie planów zawodowych,
 • opracowanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego oraz strategii szukania pracy
 • przeprowadzenie symulacji rozmów kwalifikacyjnych, Assessment Center, negocjacji warunków zatrudnienia
 • szkolenia zewnętrzne, czasem nawet przekwalifikujące

Stosowany w razie likwidacji całego działu bądź części przedsiębiorstwa. Przeprowadzany jest przez zespół odpowiednio dobranych Projektantów Kariery. Przybiera on formę szkolenia pracowników, dlatego też oferuje go w określonym czasie pracownikom wszystkich szczebli hierarchii zawodowej. Ponadto poprzez odpowiednią pomoc instruuje się pracowników, co należy zrobić, aby założyć własną firmę. Tutaj działania wspierające polegają na:

 • określeniu celów, planów kariery, możliwości rozwojowych,
 • pomoc w tworzeniu aplikacji: CV i list motywacyjny, strategia poszukiwania pracy
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • szkolenia

Zawiera w sobie elementy dwóch poprzednich. Polecam go w sytuacji, gdy zwalniana jest mała grupa osób, które zajmują podobne stanowiska i posiadają podobne profile zawodowe. Prowadzę go w formie warsztatów, szkoleń oraz na spotkaniach indywidualnych.

 

Korzyści
dla firmy

Korzyści
dla zwalnianego pracownika

 • poprawa wizerunku firmy na rynku,
 • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych,
 • i inne
 • otrzymanie wsparcia umożliwiającego szybsze znalezienie pracy,
 • zmniejszenie poczucia niesprawiedliwości ze strony zwalnianych osób,
 • i inne
 
 
 

Skontaktuj się